Lamat, Gradbena dela
Anže Hvala s.p.
BAŠELJ 92
4205 PREDDVOR

GSM:040/899-146
e-pošta: info@lamat.si


Nudimo vam poseben popust: PLAČATE
8 CM, VGRADIMO 10 CM. Pri naročilu
fasade , vam priznamo
popust v obliki 2 cm izolacije.

SVETOVANJE

Varujmo okolje, varujmo svet.

Izolacija objektov je, za znižanje porabe energentov in s tem posledično zmanšanje izpustov toplogrednih plinov v okolje, nujna (dr. Lučka Kajfež Bogataj). Dobra izolativnost hiše prihrani enormne količine energije, potrebne za ogrevanje bivalnih prostorov. Omogoča nižjo porabo virov energije in s tem manjšanje stroškov gospodinjstva.

V skladu z varovanjem okolja vlada prpravlja projekt o subvencionariranju za izboljšanje izolativne vrednosti objektov.


TOPLOTNA IZOLACIJA

Na kakovost in življenjsko dobo zgradbe vplivajo razni dejavniki (vremenski vplivi ipd). Na površinah, kjer se stikata topel in mrzli zrak običajno nastanejo lise ali korozija, ki so posledica kondenzacijske vlage. V izogib nastanku korozije moramo za izolacijo izbrati kakovostne materiale, pravilen način vgradnje materialov in primerno antikorozijsko zaščito.

Prednosti dobre toplotne izolacije so:
  • manjše izgube in s tem manjši stroški;
  • kvalitetnejše bivalno okolje;
  • daljša življenjska doba objekta;
  • preprečitev nastajanja plesni.
Toplotna izolacija prehoda toplote iz bivalnih površin v zunanjost ne ustavi, temveč ga upočasni.

Letna poraba goriva


PRIHRANKI TOPLOTNE ENERGIJE

Iz tabele je razvidna povprečna letna poraba energenta za 1 m2 zunanje stene, izdelane iz različnih gradbenih materialov s toplotno izolacijo in brez nje. Vrednost koeficienta toplotnega prehoda U (W/m2K) pomnožena s 100, približno pove kolišna bo poraba kWh/leto, pomnožena z 10, pa kolikšna bo poraba m3 zemeljskega plina oziroma litrov kurilnega olja.

Tabela vrednosti koeficienta toplotne prehodnosti U* W/(m2K) *(prej "k")
Tabela vrednosti koeficienta toplotne prehodnosti

Primer: za opečni modularni blok d=25 cm brez toplotne izolacije je poraba energije 14.5 m3 zemeljskega plina/leto (145 kWh/leto), z vgrajenim toplotnoizolacijskim sistemom (ETICS) na 6 cm Stiropora EPS – F pa je poraba 4.4 m3 zemeljskega plina letno (oziroma 44 kWh/leto ).


RAZLIKA MED IZOLIRANO IN NEIZOLIRANIO HIŠO

V klasično grajenih objektih lahko poraba preseže 200 kilovatnih ur na kvadratni meter ogrevane površine na leto (kWh/m2). Deset kilovatnih ur predstavlja približno 1 liter kurilnega olja ali kubični meter plina. Za ogrevanje neizolirane hiše, velike 100 m2 porabimo tudi 2.000 litrov kurilnega olja. Strošek za ogrevanje je tako vse prej kot zanemarljiv. Primerjava: današnje energetsko učinkovite hiše imajo toplotno porabo pod 50 kWh/m2, z možnostjo doseganj manjše porabe, tudi do 15 kWh/m2.

Količino potrebne izolacije predpisujejo standardi. Danes vgrajujemo od 10 do 15 centimetrov izolacije (toplotna prehodnost (U) je približno 0,30 W/m2K), odvisno od tipa izolacije in geografske lege objekta. Zavedati se moramo, da standardi zgolj predpisujejo minimalno zahtevano debelino izolacije, ki dolgoročno ne prinaša visokih prihrankov energije in s tem varovanja okolja. Standardi o izolativnih vrednosti objektov se zaostrujejo, zato je pametno danes misliti na jutri.

Primer neizolirane hise
Primer neizolirane hiše

Primer izolirane hiše
Primer izolirane hiše